6. října 2017
Clarion Congress Hotel Olomouc

Pořadatel

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

 

Vážení kolegové,

rád bych Vás jménem České radiologické společnosti ČLS JEP a České pneumologické a ftizeologické společnosti pozval na interaktivní workshop „HRCT diagnostika u intersticiálních plicních procesů“.

Tématem bude zejména multidisciplinární spolupráce při stanovení diagnózy u nemocných s intersticiálními plicními procesy/idiopatickou plicní fibrózou v interaktivních kazuistikách, podporujících klinicko­‑radiologickou spolupráci. Workshop je určený všem pneumologům a radiologům, kteří se zajímají o diferenciální diagnostiku intersticiálních plicních procesů nebo by se v ní rádi zdokonalili.

Workshop je podpořen společností Boehringer Ingelheim.

Těšíme se na Vaší účast

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., Radiologická klinika FN Olomouc

 

Program

Multidisciplinární spolupráce při stanovení diagnózy

u nemocných s intersticiálními plicními procesy –

Zkušenosti z Center pro diagnostiku a léčbu IPP

Předsedající:

 • prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
  Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
 • prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
  Radiologická klinika FN Olomouc

Přednášející:

 • MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.
  Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
 • MUDr. Monika Žurková, Ph.D.
  Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
 • MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.
  Radiologická klinika FN Olomouc
 • MUDr. Eva Kočová, Ph.D.
  Radiologická klinika FN Hradec Králové

 

Zahájení

15:30

Předpokládaný závěr

17:00

INFORMACE

Každý účastník workshopu obdrží publikaci:

HRCT VYŠETŘENÍ
U INTERSTICIÁLNÍCH PLICNÍCH PROCESŮ

Eva Kočová, Martina Vašáková, Jana Votrubová a kol.

Intersticiální plicní procesy (IPP) představují rozsáhlou skupinu nemocí charakterizovaných difuzním postižením plicní tkáně a do značné míry podobným klinickým i radiologickým obrazem. HRCT dnes představuje klíčovou vyšetřovací metodu umožňující jak rámcovou, tak podrobnější diagnostiku IPP. Praktický význam tohoto vyšetření se značně zvýšil s ohledem na nové možnosti farmakoterapie, která začíná podstatným způsobem měnit osud těchto těžce nemocných pacientů. Připravovaná publikace bude obsahovat prakticky orientované modelové kazuistiky.

Autorský kolektiv

Radiologie: MUDr. Eva Kočová (Hradec Králové),
MUDr. Jana Votrubová, CSc. (Praha), MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D. (Olomouc)

Pneumologie: prof. MUDr. Martina Vašáková (Praha), MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D. (Olomouc), MUDr. Monika Žurková (Olomouc), MUDr. Vladimír Bartoš (Hradec Králové)


MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel Olomouc

Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

GPS: 49°35'33.130"N, 17°16'32.721"E


POPLATKY

Účast na workshopu je ZDARMA.

Workshop je součástí XXVI. Moravskoslezských dnů pneumologie,
které budou v místě konání probíhat v termínu 6.–7. října 2017,
máte-li zájem zúčastnit se celé akce, registrujte se prosím na www.kongres-pneumologie.cz

REGISTRACE

Na workshop se prosím zaregistrujte prostřednictví registračního formuláře níže.

PožadovánoPožadovánoPožadovánoPožadovánoPožadovánoOdesílání formuláře...Došlo k chybě na serveru.Formulář byl přijat.Požadováno

Kontakty

Solen, s.r.o.

Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Mgr. Vendula Pávková

pavkova@solen.cz

+420 777 714 679

HLAVNÍ PARTNER:

SOLEN 2017